• Byggestart: Ukjent
  • Antall leiligheter: ca. 40
  • P-kjeller: JA
  • Status: Regulering
  • Byggherre: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS
  • Totalentreprenør: Karl-Ove Bjørnstad AS
  • Arkitekt: Tegn_3 / Odd Thommesen
  • Framdrift: Prosjektering