Filter

EIENDOMMER

Gyldenløves gate 11

  Gyldenløves gate 11A/B, 7014 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

LillebyJuvelen

  Stjørdalsveien 5, 7041 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Frostaveien 2G

  Frostaveien 2, 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Nedre Bakklandet 83

  Nedre Bakklandet 83 7014 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Fjordgata 80 (den røde bryggen)

  Fjordgata 80 7010 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Fjordgata 76 (den grønne bryggen)

  Fjordgata 76 7010 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Kringsjå

  Kringsjåvegen 7032 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Festningsgata 15

  Festningsgata 15 7014 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Haldensgate 2

  Haldens gate 2 7014 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Stadsingeniør Dahls gate 24

  Stadsing Dahls gate 24 7015 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Fjæregata 4

  Fjæregata 4 7042 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Nedre Møllenberg 89

  Nedre Møllenberg gate 89 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Nedre Møllenberg 91

  Nedre Møllenberg gate 91, 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Gamle Kirkevei 12

  Gamle Kirkevei 12 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Gamle Kirkevei 16

  Gamle Kirkevei 16 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Frostaveien 2

  Frostaveien 2 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Frostaveien 2E

  Frostaveien 2E 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Frostaveien 2F

  Frostaveien 2F 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Frostaveien 5

  Frostaveien 5 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Innherredsveien 59

  Innherredsveien 59 7043 Trondheim
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon

Saxe Viksvei 2

  Saxe Viks veg 2 7562 Hundhamaren
  73 99 19 60
  post@kobe.no

Mer informasjon