• Antatt byggestart: 2023
  • Antall leiligheter: ca. 40 + næring
  • Byggherre: HMG9 Utvikling AS
  • Framdrift: Regulering