I tillegg til en stor boligmasse har vi også flotte næringslokaler sentralt i Trondheim. Mange av våre byggeprosjekter er kombibygg med både boliger og næringsareal. Vi leier også ut lokaler for festligheter, i tillegg til parkeringsplasser både i p-kjeller og på bakkeplan.

For leie av lokaler: