TAG Arkitekter gikk av med seieren i arkitektkonkurransen om Saksvik Øvre

2020-01-30

FacebookGoogleLinkedInTwitter

TAG Arkitekter gikk av med seieren i arkitektkonkurransen om Saksvik Øvre

Det ble invitert til arkitektkonkurranse for prosjektet Saksvik Øvre med innleveringsfrist 15.11.2019. Fire arkitektkontor ble invitert til å delta i konkurransen. To av de inviterte leverte innen fristen og begge oppfylte kravene til innlevert materiale. Juryen, som har bestått av representanter fra tiltakshaver og Eiendomsmegler1, har vurdert det innleverte materialet ut i fra fire gitte vurderingskriterier. Det har vært en vanskelig avgjørelse, men vi er nå svært fornøyd med å ha kontrahert TAG Arkitekter.

TAG Arkitekter gikk av med seieren i arkitektkonkurransen om Saksvik Øvre

Videre vil vi arbeide tett med TAG for å kna prosjektet på best mulig måte slik at boligene som skal bygges blir av høyeste kvalitet. Saksvik Øvre er svært gunstig beliggende på en topografisk høyde, slik at boligene i prosjektet vil få gode sol- og utsiktsforhold.


Målet er at prosjektet skal være byggeklart til sommeren og at vi kan gå ut med salgsstart i løpet av August 2020!