Kjøper regulert eiendom i Innherredsveien

2022-06-01

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kjøper regulert eiendom i Innherredsveien

Kjøper regulert eiendom i Innherredsveien

KOBE har nylig kjøpt og overtatt eiendommen Innherredsveien 103 i Trondheim.
På 1950-tallet ble eiendommen bygget ut som en del av anlegget til Bjarne Wist, og har siden den gang inneholdt forskjellige næringsaktører.
I 2019/2020 ble eiendommen omregulert med formål om boligfortetting, i tillegg til næring på bakkeplan, samt offentlig park og torg.

Mikal Bjørnstad sier følgende om kjøpet:


Eiendommen har en veldig spennende beliggenhet. Den grenser til Innherredsveien i nord, som snarlig blir transformert til miljøgate, og idylliske Saxenborg gård i sør.
Den sentrale lokasjonen er helt i tråd med vår strategi for boligutvikling, og ligger nært store deler av vår eksisterende portefølje.
Prosjektet vi har tegnet ut inneholder 58 leiligheter, parkeringskjeller og 300-400 m2 næringsareal på bakkeplan. I tillegg skal det bygges en offentlig park og torg mot Innherredsveien i vest.
Bygningene vil få bymessig utforming med tydelig formspråk og solide materialer. Sammen med nært forestående prosjekter på andre siden av Innherredsveien vil dette gi området et solid løft, og knytte aksen mellom Lademoen og Sirkus Shopping nærmere sentrum.
Vi jobber nå med søknad om rammetillatelse og regner med å være i gang med bygging første kvartal 2023.