Kjøper bygård på Møllenberg

2021-12-15

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kjøper bygård på Møllenberg

KOBE har kjøpt og overtatt eiendommen Gyldenløves gate 11 A og B på Møllenberg.
Eiendommen består av en velholdt for- og bakgård med 26 utleieforhold.
Møllenberg er en attraktiv og levende bydel og et populært boområde for mange. Gården passer godt inn i eiendomsporteføljen både med tanke på estetikk og virksomhet. Store deler av porteføljen ligger i umiddelbar nærhet, noe som gjør det enklere å mer effektivt å drifte eiendommene.

Kjøper bygård på Møllenberg

Vi er svært fornøyd med dette kjøpet og styrker vår posisjon som foretrukken boligutleier i Trondheim.