Kjøper eiendom på Lade

2021-12-02

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kjøper eiendom på Lade

Kjøper eiendom på Lade

KOBE har kjøpt og overtatt eiendommen Håkon Magnussons gate 9 på Lade.
I dag huser eiendommen bilverkstedet, Trondheim Biltest, og de vil fortsatt ha tilhold her under utviklingsperioden. Den sentrale eiendommen er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel og det er igangsatt reguleringsarbeid med formål om boligutvikling.
Arkitekt og plankonsulent er HUS Arkitekter.

Daglig leder, Mikal Bjørnstad sier følgende om kjøpet:

Dette er en eiendom som passer oss utmerket. Vi kjenner området godt etter nylig utvikling og bygging av LillebyJuvelen, bare et steinkast unna. Lade er en av de raskest voksende bydelene i Trondheim, og med denne beliggenheten vil vi skape et attraktivt prosjekt. Tomten vender mot sør og har utsikt over nye Lilleby, som også vokser i rekordfart. Vi har nettopp satt i gang reguleringsarbeidet og har fått positive signaler på at dette er et ønsket byutviklingsprosjekt. Om det blir et rent boligbygg, eller om det blir innslag av næring i første etasje mot gaten gjenstår å se. Uansett er dette en spennende eiendom å utvikle, og vi gleder oss til å se sluttresultatet!