Mer informasjon om prosjektet kommer snart!

  • Antall leiligheter: ca. 180
  • Status: Prosjektering/konseptutvikling
  • Antatt oppstart: 2020