• Antatt byggestart: Ferdigstilles Q2 2021
  • Antall leiligheter: 40
  • P-kjeller: JA
  • Status: Utleie
  • Byggherre: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS
  • Totalentreprenør: Karl-Ove Bjørnstad AS
  • Arkitekt: Snorre Myrseth/Myrseth AS Arkitektkontor
  • Framdrift: Under bygging