Kjøper utviklingseiendom på Øya

2022-04-13

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kjøper utviklingseiendom på Øya

Kjøper utviklingseiendom på Øya

KOBE har kjøpt en eldre industrieiendom i Gudruns gate 9 med formål om boligutvikling.
Eiendommen var opprinnelig Trondheims Gjær- og Spritfabrikk og ble oppført på eiendommen «Godthåb» på Øya i 1902.
I senere tid har eiendommen blitt benyttet til forskjellige formål, blant annet kontorvirksomhet, fysikalsk klinikk og treningssenter.

Mikal Bjørnstad sier følgende om investeringen:

Denne eiendommen har en helt formidabel beliggenhet midt på Øya i Trondheim. Det er sjelden man får muligheten til å sikre seg tomter av dette kaliberet, og vi gleder oss til å utvikle prosjektet sammen med tidligere eier. Vi er allerede godt i gang med reguleringsarbeidet og ambisjonene for prosjektet er høye! Planen er å transformere den eldste bygningsmassen til bolig, samt rive nyere påbygg og bygge nytt. I tillegg til at vi tar vare på en estetisk vakker bygning er det bærekraftsmessig veldig positivt. Det prosjekteres rundt 40 leiligheter med høy kvalitet, og vi gleder oss til vise fram mer av prosjektet framover!