Selger Frostaveien 3

2020-12-03

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Selger Frostaveien 3

Selger Frostaveien 3

En lengre forhandlings- og omorganiseringsprosess har resultert i en bindende avtale om salg av eiendommen Frostaveien 3. Eiendommen har vært i vår eie i lang tid og vi har selv hatt hovedkontor i gården i over 20 år. Det er derfor noe vemodig å skulle selge.
 
I mange år har vi jobbet med å utvikle et boligprosjekt som bedre utnytter eiendommens store tomt/potensiale. Det har resultert i et omfangsrikt byutviklingsprosjekt med i underkant av 200 boliger. Trondheim Kommune har en uttalt målsetting om å fortette sentrumsnære områder med kort vei til kollektivknutepunkt, noe dette prosjektet i aller høyeste grad vil bidra til. Prosjektets størrelse og sentrale beliggenhet har ført til interesse fra både lokale og nasjonale utbyggere, noe som også har resultert i konkrete bud fra flere aktører.

 
Likevel ble det besluttet å gå i eksklusive forhandlinger med Fredensborg Bolig, som har sitt hovedsete i Oslo. Fredensborg Bolig er etter hvert en landsdekkende eiendomsutvikler som allerede har rukket å etablere seg i regionen med prosjektene Bromstad Allé, Vikhammerstrand m.fl.

Vi er komfortable med å levere denne stafettpinnen videre til Fredensborg Bolig da vi på mange måter deler felles kjerneverdier, spesielt med tanke på å utvikle og bygge kvalitetsprosjekter med god beliggenhet.

Salget styrker vårt allerede solide fundament, og vil bidra til at vi kan utvikle enda flere spennende boligprosjekter i årene framover, både for salg og utleie.

Vi takker Fredensborg Bolig for en ryddig prosess og ønsker lykke til videre med salg og bygging!

Line Bjørnstad & Mikal Bjørnstad

Fredensborg bolig sin   Pressemelding